Tagpag og tagdækning i Holbæk, Roskilde, Kalundborg og Nykøbing Sjælland


Kvalitetssikring

Rap Tag ApS udarbejder kvalitetssikringsmateriale efter aftale med kunde/entreprenør.

Tagdækkerene er instrueret grundigt i udfyldelsen af skema (standardskema i henhold til leverandørens anvisning).

Efter endt tagarbejde fremsendes kopi af kvalitets-sikringsmateriale, samt drift- og vedligeholdelses-vejledning.